Begär utsättning

 

Om du ska gräva där fiber ligger?
 
OBS!! Begär utsättning av ledning innan du börjar gräva.
Beställning av utsättning är gratis.
För att vi ska hinna göra en utsättning så måste det göras en
beställning 1 vecka innan grävning.
Det är viktigt att fiberns läge markeras eftersom det kostar mycket
pengar att laga en avgrävd förbindelse.
Avgrävd fiberledning debiteras kostnaden för reparation till ansvarig.
 
För beställning av utsättning
Gå in på ledningskollen.se och följ anvisningar - du får svar oftast nästa dag.
Ledningsägare anslutna till ledningskollen svarar senast inom 5 dagar.