Information

 

Anslutning till Botsmarks bredbandsförening
 
Bor du i Botsmark, Ytterstmark, Åträsk eller Floda så finns det möjlighet
att ansluta sig till Botsmarks bredband via fiber eller radiolan.
Du betalar en inkopplingsavgift/medlemsinsats som täcker
framdragning av fiber till tomtgränsen jämte anslutningsutrustning.
Du kan välja att ansluta dig som aktiv eller passiv.
 
Aktiv anslutning
Medlemmar med aktiva anslutningar betalar en nät avgift till
Botsmarks bredbandsförening.
Enskild aktiv medlem: 333 kr/mån inkl.moms.
Företag med 5 anställda eller fler: 888 kr/mån exkl.moms.
Denna avgift dras på autogiro månadsvis.
  
Passiv anslutning
Mellan en aktiv och en passiv anslutning så är endast skillnaden
att den passiva anslutningen som inte har en aktiverad internetförbindelse.
Ingen löpande nätavgift debiteras när du har en passiv anslutning.
 
Vill du ansluta dig
Har du frågor och vill ha mera information om
inkopplingsavgift/medlemsinsats till din fastighet.
Hur och när man kan ansluta sig.
Kontakta Hasse Johansson 070-666 31 16
Mail: hasse.johansson@martinsons.se