Felanmälan

 

Support:
Bottnia IT AB 0934-400 40 
Helgfria vardagar kl 8,00-16,00
 
Innan du ringer och gör en felanmälan  
- Undersök först att felet inte gäller din egen utrustning.
Som egen utrustning räknas allt innanför konvertern, se bilder nedan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Felsökning för fiberanslutna innan ni kontaktar support.
 
1.      Kontrollera att lampan KRAFT på konvertern lyser (nr 2 på bilderna nedan).
Om lampan inte lyser kolla att ström finns i vägguttaget och att nätadaptern till konvertern sitter i.
Om lampan KRAFT inte tänds är det mycket troligt att nätadaptern är trasig. Se punkt 4 nedan.
 
2.      Kontrollera om lampan FIBERLÄNK TRAFIK / FX LÄNK TRAFIK lyser
(nr 1 på bilden nedan) Om lampan inte lyser följ information från punkt 4 nedan.
 
3.      Kontrollera om lampan TP-LÄNK TRAFIK / UTP LÄNK TRAFIK  lyser(nr 3 på bilden nedan).
Om lampan inte lyser sitter felet med stor sannolikhet i ER egen utrustning.
Om Ni har router inkopplad, ta bort den och koppla datorn direkt mot konvertern.
Ni måste då även ändra från DHCP (erhåll adress) till fast IP-adress.
Om inte lampa 3 tänds ring support enligt punkt 4.
 
4.      Innan Ni ringer support se till att ha framme uppgifter om ert IP-nummer.
Support kan nås helgfria vardagar 08:00 – 16:00. Supportnummer 0934-40040.
Support är kostnadsfri för medlemmar I Botsmarks bredbandsförening
när felet beror på fel I föreningens nät.
 Är felet orsakat av den egna utrustningen debiterar vår support Bottnia IT
 ER för supportkostnaden.