Störningar

 

2018-01-19
Felsökningen fortsätter. Tele2 som sköter internetleverantörens trafik har sett att ett problem finns i deras nät och jobbar på att hitta felet.

 

2018-01-06

Det finns sedan några veckor tillbaka störningar i internettrafiken i Botsmarks bredbandsnät.

Under felsökningen kommer vårt arbete i nätet att kunna påverka nätets tillgänglighet med kortare avbrott och kapacitetsreduceringar, vi hoppas på ert överseende för den uppkomna situationen.

Vill Ni felanmäla under denna felsökningsperiod kan Ni med fördel göra detta på mailadressen osten.holmstrom@bottniait.se  Om er anslutning ligger helt nere så använd 0934-40040, respektera tiderna vardagar 08:00-16:00

Vid felanmälan ska Ni ange ert namn, fastighetsbeteckningen som felanmälan avser, alternativt ert ip-nummer. Utan dessa uppgifter har vi svårt att placera felanmälan till rätt fastighet.

Använder Ni bredbandskollen för att kontrollera kapaciteten så gör gärna detta mot  servrarna  Sundsvall och Stockholm, skillnaden i mätresultat mellan servrarna är av intresse. Observera att mätningarna ska göras med datorn kopplad direkt mot konvertern och att ip-numret då har ställts in i datorn.


Bottnia IT Jan 2018
Östen Holmström