Information om utbytet av nuvarande apparatur mot s.k. låsbara Switchar

 

Nyheter från Botsmarks Bredbandsförening, BBF
Styrelsen i BBF har under hösten genomfört ett antal styrelsemöten där vi bl a diskuterat teknik och föreningens status inom det området. Som sakkunnig inom det området så har Östen Holmström vid Bottnia IT deltagit.
Vi kan konstatera att vår centralutrustning behöver uppgraderas till den nivå som idag är tillgänglig och för att så långt det är möjligt, framtidssäkra driften i föreningen.
Styrelsen har därför beslutat att under december 2011 – januari 2012 genomföra byte av teknisk utrustning. Åtgärden innebär att vi byter ut nuvarande apparatur mot s.k. låsbara Switchar.
 
Motiven till investeringen är flera:
·         Framtidssäkra nätet
·         Vi vill bringa ordning bland IP adresser och kunna låsa en IP adress vid en specifik användare för att kunna säkra den enskildes integritet.
·         Kunna hantera orimliga mängder datatrafik
 
Vår målsättning är att praktiskt genomföra bytet under lågtrafik och därigenom minimera störningarna i datatrafiken.
Vi uppmanar ändå alla som vill få information om kända störningar att göra så här:
gå in på bredbandsföreningens hemsida, www.bbf.botsmark.se
Under ”information” och ”få information via mail” osv… kan du lämna din e-postadress så får du meddelande om kända driftsstörningar.