Få information via mail vid planerade tekniska fel/störningar

 Vår målsättning är att kunna ge information om det blir planerade störningar.Ibland så kan det bli ett planerat teknisk stopp på vårt internet när det finns ett behov av service.Här kan du skicka in din e-postadress till  WebmasterOch Ni ska kunna få information när störningen skerAC-net kan mail ut datum och tid för att Ni ska vara förberedd