Om Botsmarks bredbandsförening

Kort information om starten på BBF

 
Botsmarks Bredbandsförening (BBF)startade 22 april 2002
under en allmän utlyst ”Bredbandsträff i Botsmark”
Initiativtagare till första mötet var några dataintresserade bybor
Föreningen valde att registrera sig som en ekonomisk förening
Arbetet var igång genom att börja med att gå ut till alla abonnenter
och teckna avtal för att se hur stort intresset var och
vilket antal det skulle handla om.
 
Vid årets slut 2002 så hade föreningen 72 medlemmar
 
Föreningen har under åren vuxit och vid årsmötet 2016 finns drygt 95 medlemmar.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Här följer information om vad som sker i föreningen
 
Hemsidan som du når på adressen: http://bbf.botsmark.se/ eller länkad via www.botsmark.se
Uppdateras löpande med styrelseprotokoll och övriga nedladdningsbara dokument.
Här hittar Ni information om föreningens verksamhet.
 
Support: Som informerades på årsmötet så har vi avtal med
Bottnia IT (Överklinten) i supportfrågor och krånglande teknik.
Ni kan hitta en felsökningsmall under felanmälan i menyn för att Ni själv kunna göra en enkel
felsökning (gäller fiberanslutna) som Ni bör göra innan kontakt tas med Bottnia IT.
 
Ni ringer 0934-40040 helgfria vardagar 08.00 – 16.00.
Detta support nummer gäller både för radiolan och fiberanslutna
kunder – alla medlemmar alltså.
Supporten är kostnadsfri när felet beror på fel i föreningens nät.
Är felet orsakat av den egna utrustningen
så regleras kostnaden för detta mellan Bottnia IT och ägaren av utrustningen.
Detta görs upp i samband med support.
Som föreningens egendom räknas nätet t.o.m. konverter ex Orexis FTH-1 eller FTH-3.
 
Ytterstmark: Är nu anslutet till fibernätet.
 
Radiolänk mellan Åträsk – Botsmark: Har uppgraderats och har idag en acceptabel nivå på överföringshastigheten.

Styrelsen för Botsmarks Bredbandsförening