Botsmark Bredbandsförening

Kontaktuppgifter för Botsmark Bredbandsförenings styrelse:

Ordförande: Göran Karlsson, tel: 070-397 72 45

Sekreterare: Galatia Årebrand, tel: 070-380 16 10

Kassör: Hasse Johansson, tel: 070-666 31 16

Suppleant: Sebastian Sjöquist

Valberedning: Andrè Holmström och Risto Schröder

 

Om du har frågor kring kabelutsättning:

 

Kabelutsättning/support gör man via www.ledningskollen.se

 

Support:

Bottnia IT AB

Kontaktperson: Östen Holmström

Telefon: 070-555 22 88  Helgfria vardagar kl 08,00-16,00

E-post