Störningar

 Det finns sedan några veckor tillbaka störningar i internettrafiken i Botsmarks bredbandsnät. Under felsökningen kommer vårt arbete i nätet att kunna påverka nätets tillgänglighet med kortare avbrott och kapacitetsreduceringar, vi hoppas på ert överseende för den uppkomna situationen. 

Välkommen till Botsmarks bredbandsförening

 

 
                  

 

 

Prenumerera på innehåll